EVK IT Refurbishing & Remarketing

Microsoft Authorised Refurbished

Recycling

Nie każdy produkt może być powtórnie wprowadzony na rynek. Przestarzała technologia lub skomplikowane usterki wymagają przekazania danych produktów do utylizacji. Prowadzimy współpracę z profesjonalnymi firmami zajmującymi się recyclingiem sprzętu elektronicznego. Na Państwa życzenie możemy dokonać odbioru przestarzałych zasobów IT i przekazać je do jednego z naszych kontrahentów, który wystawi świadectwo utylizacji zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Kontakt z nami

EVK Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 9, Biestrzynnik
46-043 Dylaki
Tel. 0 77 465 21 78
Mobile: 0 663 995 955
E-mail: biuro@evk.pl