EVK IT Refurbishing & Remarketing

Microsoft Authorised Refurbished

Ochrona środowiska

Wszyscy pracownicy naszej firmy mają świadomość, że nasze działania wpływają bezpośrednio na otaczające nas środowisko. Staramy się poprzez maksymalizację długości życia każdego produktu chronić nasze otoczenie przed wciąż wzrastającą ilość odpadów rynku elektronicznego.

Co roku miliony komputerów na całym świecie trafiają na wysypiska śmieci. Niektóre ciężko rozkładalne związki chemiczne zawarte w komputerach i monitorach stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia naszej planety. Dyrektywa WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), której celem jest ograniczenie zagrożeń ze strony sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który został wycofany z eksploatacji, weszła w życie 13 sierpnia 2003 roku.

W ramach tej dyrektywy każda firma wprowadzająca na rynek krajowy sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zobowiązana do rejestracji swoich działań związanych ze zwrotem i ponownym wykorzystaniem zużytego sprzętu od klienta końcowego aby osiągnąć zakładane cele:

 •  75 % zużytkowanie odpadów (wg średniej wagi danego urządzenia),

 •  65 % ponownego wykorzystania części, materiałów i substancji (wg średniej wagi danego urządzenia).

Wszystkie wprowadzone na rynek urządzenia muszą być oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci, oznaczającego, że zużyty produkt nie może trafić do miejskiego systemu odpadków.

Kontakt z nami

EVK Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 9, Biestrzynnik
46-043 Dylaki
Tel. 0 77 465 21 78
Mobile: 0 663 995 955
E-mail: biuro@evk.pl