EVK IT Refurbishing & Remarketing

Microsoft Authorised Refurbished

Ochrona danych

Ochrona danych jest krytycznym elementem każdego procesu wycofywania komputerów z użytku. Na Państwa życzenie, dokonujemy usunięcia danych z nośników pamięci odsprzedawanych komputerów. Usługę wykonujemy w oparciu o najnowocześniejsze światowe rozwiązania programistyczne. Wysoce wykwalifikowana kadra EVK zapewnia Państwu 100% bezpieczeństwo usunięcia danych ze wszystkich przekazanych nośników, co potwierdzane jest przedstawieniem Państwu certyfikatów (elektronicznych lub drukowanych) poświadczających wykonanie usługi dla każdego nośnika osobno. Wszyscy pracownicy naszej spółki zostali zapoznani z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa danych i są świadomi ważności powierzonych im informacji. Proces usuwania danych może odbywać się w naszym zakładzie lub w siedzibie klienta. Więcej informacji o samej usłudze znajdą Państwo w serwisie dataWIPE.pl

Kontakt z nami

EVK Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 9, Biestrzynnik
46-043 Dylaki
Dział IT Asset Management
Tel. 0 77 465 19 93
Mobile: 0 604 459 813
E-mail: asset@evk.pl