ochrona danych
Bezpieczeństwo danych w wycofywanych komputerach
To nasz priorytet

Ochrona danych jest krytycznym elementem każdego procesu wycofywania komputerów z użytku. Na Państwa życzenie, dokonujemy usunięcia danych z nośników pamięci odsprzedawanych komputerów. Usługę wykonujemy w oparciu o najnowocześniejsze światowe rozwiązania programistyczne. Wysoce wykwalifikowana kadra EVK zapewnia Państwu 100% bezpieczeństwo usunięcia danych ze wszystkich przekazanych nośników, co potwierdzane jest przedstawieniem Państwu certyfikatów (elektronicznych lub drukowanych) poświadczających wykonanie usługi dla każdego nośnika osobno. Wszyscy pracownicy naszej spółki zostali zapoznani z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa danych i są świadomi ważności powierzonych im informacji. Proces usuwania danych może odbywać się w naszym zakładzie lub w siedzibie klienta.