Ochrona środowiska
Komputery poleasingowe a ekologia
Działanie w trosce o otoczenie

Wszyscy pracownicy EVK mają świadomość, że nasze działania wpływają bezpośrednio na środowisko naturalne. Staramy się poprzez maksymalizację długości życia każdego produktu chronić nasze otoczenie przed wciąż wzrastającą ilość odpadów rynku elektronicznego. Nasza siedziba mieści się w pięknym, zielonym zakątku Polski, co dodatkowo wzmacnia poczucie odpowiedzialności względem środowiska.

RE-USE

Pośrednim celem prowadzenia przez nasze przedsiębiorstwo odpowiedzialnej i przyjaznej środowisku działalności jest uświadamianie użytkowników o zaletach powtórnego wykorzystania wycofywanych zasobów IT. Nasza firma wspierając ponowne użycie wycofywanego sprzętu, przyczynia się bezpośrednio do zmniejszenia ilości powstających odpadów, a propagowane przez nas wydłużenie cyklu życia produktów oraz zapewnienie dostępu do używanych podzespołów serwisowych implikuje korzystnie na otaczającą nas przyrodę.

Recycling komputerów

Nie każdy produkt może być powtórnie wprowadzony na rynek. Przestarzała technologia lub skomplikowane usterki wymagają przekazania danych produktów do utylizacji. Prowadzimy współpracę z profesjonalnymi firmami zajmującymi się recyclingiem sprzętu elektronicznego. Na Państwa życzenie możemy dokonać odbioru przestarzałych zasobów IT i przekazać je do jednego z naszych kontrahentów, który wystawi świadectwo utylizacji zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.